Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto

Inschrijvingsformulier


Dit inschrijvingsformulier is geldig voor alle ledengroepen (senioren, jeugd, mini's, trimhockeyers, Funkey en vrijwilligers)
Als u zelf lid wilt worden van hockeyclub HGC, als u uw kind wilt aanmelden, of als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger vul dan onderstaand formulier in en druk vervolgens op de knop "Aanmelden".
Als u zich als donateur of oud-lid wil aanmelden, klik dan hier.

Aanmelding als senior, trimhockeyer of vrijwilliger is het hele jaar mogelijk.
Plaatsing in een elftal is afhankelijk van de mogelijkheden binnen de teams. Hele elftallen zijn altijd van harte welkom bij aanvang van een nieuw seizoen.

Aanmelding van Funkey, Mini's en Jeugd in het huidige seizoen:
  • Kinderen geboren na 1 oktober 2020 kunnen zich aanmelden voor seizoen 2024-2025
  • Afhankelijk van de hoeveelheid aan- en afmeldingen en de hoeveelheid teams, kunnen we nu niet zeggen of iedereen geplaatst kan worden.
  • HGC houdt geen wachtlijsten aan. Het moment van inschrijven alleen biedt geen garantie op plaatsing.
  • Na inschrijving ontvangt u bericht of uw kind al dan niet geplaatst kan worden.

Aanmelding voor seizoen 2024/2025 
Aanmelding voor seizoen 2024/2025 is vanaf 1 maart 2024 mogelijk.
  • Afhankelijk van de hoeveelheid aan- en afmeldingen en de hoeveelheid teams voor komend seizoen, kunnen we nu niet zeggen of iedereen geplaatst kan worden.
  • HGC houdt geen wachtlijsten aan. Het moment van inschrijven alleen biedt geen garantie op plaatsing.

Leden die bij ingaan van het nieuwe seizoen geplaatst kunnen worden, krijgen uiterlijk 30 juni bericht (voorafgaand aan het nieuwe seizoen).

Inschrijven als:
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Scheidsrechter
   
 
Opmerkingen
   
 
Adres en contactgegevens ouder verzorger
   
   
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
   
   
   
   
Familienaam i.v.m eventuele familiekorting
  Indien meerdere gezinsleden HGC-lid zijn (en op hetzelfde adres wonen) kan men in aanmerking komen voor familiekorting (zie contributie). Vul daarom bij "familienaam" de achternaam in waaronder de andere leden bij HGC bekend zijn en een voornaam.

 
   
   
Vragen betreffende het nieuwe lid
   
   
   
   
   
Algemene informatie
   
   
   
   
   
Vrijwilligerstaken
  Binnen een vereniging als HGC zijn er vele taken te vervullen. De club is voor haar succes nu en in de toekomst afhankelijk van de grote inzet van vrijwilligers. Momenteel zijn maar liefst tweehonderd man actief op HGC. Zonder hen lukt het niet om de club draaiende te houden. Bereidheid van ouders/verzorgers en seniorleden om wat extra’s te doen is dan ook voorwaarde voor lidmaatschap van HGC. Fluiten: leden van HGC zijn verplicht periodiek wedstrijden van HGC te fluiten. Overigens dienen senioren en spe(e)l(st)ers boven de 15 jaar over een KNHB- scheidsrechterskaart te beschikken. Wanneer de aanvrager nog geen scheidsrechterskaart heeft, dient hij/zij een door de vereniging te organiseren scheidsrechterscursus te volgen en het daarop volgende scheidsrechtersexamen af te leggen. Rijbeurten: ouders zijn verplicht bij toerbeurt beschikbaar voor het vervoer van de elftallen waarin hun kinderen spelen. wedstrijdtafel zaterdag: ouders/verzorgers van jeugdleden.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Incassomachtiging
  Het antwoord op deze vraag zal door en jegens de (kandidaat-) leden c.q. bedoelde ouders/verzorgers na de aanvaarding en inschrijving van hun lidmaatschap als bindend worden beschouwd.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


 

HGC TV